เว็บบอร์ดความเคลื่อนไหวล่าสุด ทีวีดิจิตอลกสทช. เน้นเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค และ ให้โอกาสคนพิการในทีวีดิจิตอล
ผู้เขียน : supinya twitter   หัวข้อ : กสทช. เน้นเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค และ ให้โอกาสคนพิการในทีวีดิจิตอลอ่าน 418 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
supinya twitter
  • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
หัวข้อ : กสทช. เน้นเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค และ ให้โอกาสคนพิการในทีวีดิจิตอล
14/5/2556 14:47:00

ประชุม กสทช. 14 พ.ค.2556 ข้อมูลจาก กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ และ Thaipbs

          จาก thaipbs นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) กสทช. เปิดเผยว่า วันที่ 14 พฤษภาคม จะเสนอข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ทีวีดิจิตอลเข้าที่ประชุม เพื่อให้มีกลไกรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีมาตรการพื้นฐาน เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีบริการที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของคนพิการและคนดีด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้ หรือใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์

       วาระสำคัญครั้งนี้มีการพิจารณา (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ที่มีประเด็นสำคัญ อาทิ ราคาตั้งต้นของการประมูล จำนวนช่อง(ใบอนุญาต) วิธีการประมูล คำนิยามช่อง การป้องกันนอมินี เป็นต้น

            คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้เสนอว่า ควรวางนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคก่อนจัดประมูลทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้ เพื่อเป็นแนวทางสำคัญต่อการกำกับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาตฟรีทีวี 2 ประเด็นที่บอร์ดกระจายเสียงฯ ควรนำไปพิจารณาแนบท้ายประกาศ คือ

        1. มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนของผู้ชนะประมูลของผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางของแผนแม่บทฯ และกสท.มีมาตรการสนับสนุนต่อไป และ

        2 .ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จัดให้มีบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคนพิการ คนสูงอายุ หรือคนด้อยโอกาส ในการเข้าถึง รับรู้ และใช้ประโยชน์ได้อย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ในรายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะ และบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคนพิการและคนด้อยโอกาส มีบริการกระจายเสียงที่ออกอากาศรายการอ่านหนังสือเต็มเวลา (สำหรับคนพิการด้านการมองเห็น / เป็นบริการทางกิจการกระจายเสียง) บริการคำบรรยายเป็นเสียง (สำหรับคนพิการด้านการมองเห็น) บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ (สำหรับคนพิการด้านการได้ยินและสื่อความหมาย) และบริการคำบรรยายเป็นอักษรวิ่ง (สำหรับคนพิการด้านการได้ยินและสื่อความหมาย)

 

จาก กสทช.สุภิญญา twitter ....


         นอกนั้นในประกาศก็มีหลักเกณฑ์ย่อย วิธีการ เงื่อนไขการประมูลทีวีดิจิตอล 24 ช่องแบบลงรายละเอียด ผ่านบอร์ด กสท.แล้วรอเข้าบอร์ดใหญ่ 22 พค. วันนี้อนุกก.คุ้มครองผู้บริโภคฝั่ง กสท.ส่งเรื่องร้องเรียนที่ไม่ยุติในขั้น สนง.เข้าบอร์ด กสท.ด้วย แต่ก็ยังไม่ได้ข้อยุติ ส่งกลับอนุฯใหม่บ่ายนี้ ข้อเสนอของอนุคุ้มครองผู้บริโภคที่ขอให้ กสท.กำหนดเงื่อนไขการประมูล จริงก็ไม่มีอะไรโหดมาก คือให้ผู้ชนะการประมูลต้องมีกลไกรับเรื่องร้องเรียน 1. มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนของผู้ชนะประมูลของผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางของแผนแม่บทฯ 2 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จัดให้มีบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคนพิการ คนสูงอายุ คนด้อยโอกาสในการเข้าถึง ดังกล่าวคือ

2ข้อที่คณะอนุ กก.คุ้มครองผู้บริโภคเสนอให้ กสท.ใส่ในเงื่อนไขท้ายประกาศก่อนการประมูล จริงๆน้อยมาก ขอเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะเพิ่ม ส่วนการขอให้มีบริการที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการเข้าถึง เช่นมีล่ามภาษามือ บรรยายเสียง (Audio description) บรรยายแบบตัวอักษร(Closed caption) หน้าที่ผู้ประกอบการทีวีในยุคดิจิตอลที่อนุคุ้มครองผู้บริโภคสื่อให้ความสำคัญมากคือ

1.มีกลไกรับเรื่องร้องเรียนที่ดี

2.มีการเข้าถึงของคนพิการ

           เงื่อนไขดังกล่าวจะขอให้บังคับผู้ประกอบการทีวิดิจิตอลบริการสาธารณะ 12 ช่องด้วยเช่นกัน แต่เนื่องจากยังไม่มีร่างประกาศฯเพิ่ม จึงต้องผลักต่อแสดงความคิดเห็น หัวข้อ : กสทช. เน้นเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค และ ให้โอกาสคนพิการในทีวีดิจิตอล
* ชื่อ :
เช่น John
ไอคอน :
ความคิดเห็น :
อีโมชั่น :ไฟล์ : แนบไฟล์ แนบไฟล์
Captcha :
captcha
  Enter Characters
แสดงความคิดเห็น
 
Online:  2
Visits:  539,541
Today:  326
PageView/Month:  92,998